Weldadvice, Europæisk Svejse Rådgivning I/S

Weldadvice I/S er en rådgivende ingeniør – og certificeringsvirksomhed med spidskompetencer indenfor svejsning og materialer. Weldadvice I/S er medlem af FRI og DI.

Weldadvice I/S er akkrediteret af DANAK til personcertificering iht. DS/EN ISO/IEC 17024:2012 og udfører derfro akkrediteret svejsecertificering under godkendelsesnummer 3008. Find os på DANAK’S hjemmeside!

Akkrediteringsområde under DANAK:

  • Certificering af personers faglige kvalifikationer inden for smeltesvejsning.
  • Godkendelse af personale til at udføre endelige sammenføjninger af
    trykbærende udstyr i henhold til BEK 190/2015 (PED 2014/68/EU bilag I-3.1.2)

DANAK akkrediteret svejsecertificering foregår i det interne certificeringsorgan “Weldadvice CERT” .

Weldadvice I/S er desuden godkendt 3. parts organ iht. Trykudstyrsdirektivet 97/23 EF.

Godkendelse af trykudstyr efter Trykudstyrsdirektivet 97/23 EF udføres under godkendelsesnummer 0396 under ansvar af Teknologisk Institut som bemyndiget organ.

Weldadvice løser desuden opgaver indenfor off-shore-, olie-og gas-, Bygge-og anlæg, vindmølleindustrien samt leverandører hertil, leverandører til den farmaceutiske industri, mejerier- og slagterier, udstyrsleverancer til køle- og frost industrien, fly-, m.v.. Kort sagt alle steder, hvor svejsning- og materialeteknologi er væsentlige ingredienser i det færdige produkt og viden, overholdelse af specifikke krav samt et højt fagligt niveau er påkrævet.

Weldadvice I/S har afdelinger i Danmark, Sverige og USA samt stor erfaring og ekspertise fra løsning af opgaver World Wide, herunder i såvel Europa, USA, APAC, Afrika mv..

Weldadvice I/S er medlem af FRI og DI.